student
Sidan uppdaterad 2014-10-27

Utvärderingar

Vid Jönköping University bedrivs återkommande kvalitetsuppföljning i form av Studentbarometern och The International Student Barometer (ISBSB) till studenter i utbildning.

Kursvärderingar ska genomföras i samband med kursavslut enligt de regler som fastställts av fackhögskolan (se även Bestämmelser för utbildning och forskarutbildning). Därutöver görs kvalitetsuppföljningar både JU-gemensamt och vid fackhögskolan.

Inför Universitetskanslersämbetets utvärderingar görs även självvärderingar per huvudområde som granskas av Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF). För uppföljning av hela ämnen och yrkesexamina, se även under Examensrätter och nationell utvärdering.