student

Anmälan till anpassad salstentamen

Anpassning i samband med salstentamen beviljas av samordnaren, men det är ditt ansvar att ansöka om anpassningen enligt instruktionen nedan:

  1. Du anmäler dig till tentamen via Ladoks webbtjänst, det gör alla studenter
  2. Inför varje tentamenstillfälle anmäler du vilken anpassning du behöver via vårt ärendehanteringssystem
  3. Anmälningarna kan göras så snart Ladoks webbtjänst öppnar, dock senast 10 dagar innan tentamenstillfället. OBS! Inga undantag görs vid försent inkommen anmälan.
  4. Kom ihåg att avanmäla om du får förhinder.