Challenges in research on health and welfare technology: from user needs to sustainable implementation är 7.5 hp och ges digitalt på kvartsfart. Kursen är ett samarbete mellan Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mälardalens högskola.

This PhD-level course provides a broad introduction to theories and methods within co-production and participatory research design as well as within implementation research. PhD students will deepen their knowledge of and acquire analytical and critical approaches to current research within health and welfare technology using current challenges as their point of departure. The general learning outcomes of the course are that the PhD-students will deepen their knowledge of the complexity in implementation of health and welfare technology in different setting and convey in-depth knowledge of theories, models and research methods that are of practical use in the PhD students own research.

Primary contents:

  • The complexity in research on health and welfare technology
  • Theories, models and research methods within co-production and participatory research
  • Theories, models and research methods within implementation research
  • The process from needs to implementation
  • Ethical approaches

Anmälan

Kursen planeras att starta v. 40 2022 och pågå till v. 8 2023 och ges digitalt. Anmälan öppnar upp 1/1-2022, sista datum för ansökan till kursen är 31/5 2021.

Det går också att mejla sin anmälan till maria.brovall@ju.se

For more information: