2012 startades "Seniordoktoranderna", en forskningscirkel med fokus på äldres lärande. Forskningscirkeln är nu avslutad och resultatet blev rapporten "Ett aktivt åldrande - Pensionärers syn på arbete och lärande".

Startpunkten för forskningscirkeln var att under akademisk handledning fördjupa kunskaper och insikter inom valfritt område kopplat till äldres lärande. Genom litteraturstudier, genomförande av en egen undersökning och diskussioner i deltagargruppen var målet att öka kunskaperna om äldres lärande. Mellan träffarna har det funnits tid för egna studier, reflektioner och skrivande.

Om rapporten "Ett aktivt åldrande - Pensionärers syn på arbete och lärande"

Encell rapport 1:2014

Rapporten "Ett aktivt åldrande - Pensionärers syn på arbete och lärande" finns att köpa i tryckt version från Nomen förlag eller att ladda ner som pdf här Pdf, 935.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1.1 MB).

Det talas mycket om att höja pensionsåldern och att vi måste jobba
längre upp i åldrarna. Anledningen är att samhället inte kommer att
klara kostnaderna för den ökande andelen äldre i befolkningen. I den här
rapporten presenteras en studie av vad pensionärerna själva har för
åsikter om lärande och arbete senare i livet. En viktig slutsats i
rapporten är att både arbete och lärande har stor betydelse men att
begreppet arbete kan vara för snävt för att förstå aktiviteter som ger
mening och skapar välmående. Dessutom måste möjligheten till
kompetensutveckling under hela livet integreras i frågan om ett förlängt
arbetsliv. Individens möjlighet att styra över sin egen tid framkom som
en nödvändig komponent för att kunna delta aktivt i största möjliga
utsträckning. Frivilligheten är en viktig komponent för att möjliggöra
en anpassning till individens unika förutsättningar, behov och
drivkrafter.