I denna föreläsning ger Ann-Kristin Boström, docent i Internationell pedagogik, ett historiskt perspektiv på begreppet "Livslångt lärande".