Doktorand i pedagogik

Richard Lindberg, född 1968, har sedan 2009 arbetat som lärare på June Folkhögskola i Jönköping, och undervisat framförallt på allmän kurs och assistentutbildningen.

Richard är nu också verksam i Encell och forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Halva arbetstiden (50 % av heltid) är forskning, medan den andra halvan av arbetstiden är fortsatt som folkhögskolelärare.

Projektet bedrivas i nära relation till arbetet och undervisningspraktiken på June folkhögskola i Jönköping.

Forskningen är del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor. Projektet organiseras genom ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Göteborgs universitet. Forskningen ämnar bidra med praktiknära kunskap om folkhögskolan.