Roland S Persson

Livslångt lärande är en viktig fråga för både företag och individer. Många har hittat bra lösningar och vi gör intervjuer med personer som vill dela med sig av sina idéer och inspirera andra.

Här hittar du några intervjuer vi har spelat in:

Ambidexteritet och lärande i organisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annika Engström är lektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan i Jönköping och är även en av forskarna i Skolchefsinstitutet. Här berättar hon om sin forskning kring organisatorisk ambidexteritet, intervjuar gör Sara Bref från Encell.

Professor Elisabet Nihlfors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet, är en av tolv professorer som genom arbetet i forskningsberedningen ska bistå minister Matilda Ernkrans. Här delger Elisabet sina tankar om forskning kring skolans ledning och styrning.

Forskaren Ann Ludvigsson om... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

...normer och grupperingar bland lärare, rektors roll, ledarskap i skolan, karriärstjänster och annat intressant.

Transitions, social justice in VET and why policy makers don’t get the problem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liz Atkins, professor of vocational education and social justice at University of Derby.

HSS 2019: Samtal med Charlotte Petersson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, samtalar med Charlotte Petersson, Malmö universitet, om interaktiv forskning, på konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan på Örebro universitet 8-10 maj 2019.

HSS 2019: Samtal med Per-Erik Ellström och Göran Brulin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, samtalar med Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Göran Brulin, Tillväxtverket, om samverkan och interaktiv forskning, under konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan vid Örebro universitet 8-10 maj 2019.

Leva hela livet

Redaktörerna för boken Leva hela livet, Cecilia Bjursell och Svante Hultman, diskuterar betydelsen av arbete och lärande för ett aktivt åldrande.

Centrum för yrkeskunnande

Per-Olof Thång, Fil. Dr. och professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik berättar om aktuella händelser inom Centrum för yrkeskunnande.

Lärare i utbildningsföretag

Mattias Karlsson är lärarutbildad och driver utbildningsföretaget Moderskeppet. I denna intervju delar han med sig av sina erfarenheter och ger några tips på hur man kan organisera kompetensarbetet i en organisation.

Motivation - finns det?

Finns motivation egentligen? Så startar denna intervju med Helene Ahl, forskningsledare vid Encell. Denna genomgång av motivation och motivationsbegreppet sker för att förklara betydelse av motivation och lärandeaspekter i verksamhetsutveckling.

Utmaningar för kompetensförsörjning

Henrik Kock, forskare vid Linköpings universitet, kommenterar hur nuläget för kompetensförsörjning ser ut i svenska organisationer.