En föreläsning i två delar om det utanförskap som kan följa i digitaliseringens fotspår. 

Ulli Samuelsson

Ulli Samuelsson, doktor i pedagogik, fokuserar sin forskning på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. Hon arbetar även i ett projekt kring sociala innovationer. 

Ulli Samuelsson är också aktiv på Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals, där hon skriver om sin och andras forskning kopplat till aktuella samhällsfrågor. Här hittar du hennes texter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ulli Samuelsson har, tillsammns med Tobias Olsson, Lunds universitet, och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, i ett gemensamt projekt tittat på i vilken omfattning äldre personer har tillgång till, och använder sig av, digital teknik. Deras resultat har blivit uppmärksammat i både nationell och lokal media och har bidragit till att föra diskussionen om digital delaktighet och stöd till insatser för personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap framåt.