Flera av Encells forskare intresserar sig i sin forskning för inkludering på olika sätt. Vi har forskningsprojekt igång om bland annat nyanlända, personer med funktionshinder och äldre som av olika anledningar riskerar att exkluderas från samhällsgemenskapen.

Joel Hedegaard och Helene Ahl studerar fenomenet Men's Shed, där äldre män träffas och gör saker tillsammans. Bland annat intresserar sig Hedegaard och Ahl för hur männens engagemang i verksamheten påverkar deras partners liv. De fortsätter även sin forskning kring Men's Shed, bland annat om dynamiken i homogena grupper.

Resultat från delar av deras forskning presenterades bland annat på ELOA-konferensen i Faro 2018, en inspelning från den presentationen kan du se här nedanför.

 

Vezir Aktas har flera pågående och avslutade projekt som bland annat belyser akademikers situation i Turkiet

 

Martin Hugo presenterar här i en inspelad föreläsning från våren 2019 sin forskning om personer som av olika anledningar har hamnat i utkanten av utbildningssystemet: 


I Encells arkiv med filmade föreläsningar och intervjuer finns en föreläsning med Marie Hjalmarsson om hur det går till när yrkeskunskaper och förmågor könskodas och framförallt hur det går till när yrken "omkodas".


I boken HR – att ta tillvara mänskliga resurser har Frida Ohlsson Sandahl skrivit ett kapitel om inkludering på arbetsplatsen. Encells affilierade forskare Claudia Gillberg har skrivit ett kapitel om det dolda utanförskapet hos högutbildade långtidssjuka och Helene Ahl har skrivit ett kapitel om det nödvändiga jämställdhetsarbetet. Boken har översatts och givits ut på engelska av Routledge.


I mars 2018 hade vi tema normkritik och lärande i vårt månadsbrev. Här hittar du reportagen från det:

Men's Shed: Varför snickra själv när man kan snickra ihop?

Under EuroPridedagarna står även lärandet i centrum.

Tolerans kan vara fel väg att gå – så blir arbetsplatsen mer inkluderande.

Studieförbundet Vuxenskolan Malmö vill bli än mer inkluderande.


Encells affilierade forskare Claudia Gillberg intresserar sig bland annat för långtidssjukas situation, både på arbetsmarknaden och i privatlivet. Till exempel har hon skrivit rapporterna A Troubling Truth: Chronic Illness, Participation and Learning for Change och Extreme poverty in a time of austerity: Submission to UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights

Här kan du lyssna när hon själv berättar om sitt forskningsintresse och bakgrunden till det: 


Joel Hedegaard och Martin Hugo har de senaste åren ägnat en betydande del av sin forskningstid åt hur utbildning kan anpassas för att fungera för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Den forskningen har fått ett eget fördjupningsavsnitt, med länkar till publikationer och även filmat material.

Helene Ahl är ansvarig för den svenska delen av ett stort forskningsprojekt som genomförs i samarbete med McMaster University i Kanada. I projektet ska forskarna studera hur personer från Syrien har kommit in i samhället och vad eller vem som har hjälp dem på vägen. Första delen i projektet har bland annat resulterat i rapporten Styrda fast ändå inte? Flernivåstyrning och civilsamhällets arbete med att integrera flyktingar efter flyktingkrisen 2015 i Jönköping. Pdf, 2.7 MB.


Helene Ahl ingår i forskargruppen EMBLA, som intresserar sig för kvinnors företagande ur olika aspekter. Bland annat har Ahl och hennes kollegor tittat på hur kvinnors företagande omnämns i myndigheters policydokument och hur det har förändrats över tid. Deras forskning har även presenterats i en film:


Äldre svenskars tillgång till digital teknik är ett forskningsprojekt som har fått stort genomslag, där Ulli Samuelsson har samarbetat med forskare från två andra lärosäten för att belysa den exkludering av vissa äldre som sker i och med digitaliseringen.

Här kan du se en föreläsning i två delar med Ulli Samuelsson: