Här hittar ni en projektkatalog med utvärderingar och liknande publikationer, som Encells medarbetare varit delaktiga i att ta fram. Publikationerna är sorterade efter ämnesområde.

Länkarna leder i de fall publikationerna finns tillgängliga som pdf direkt till denna. I övriga fall är länken en hänvisning till mer information om publikationen.

Livslångt och vuxnas lärande

Lifelong Learning in Sweden: The extent to which vocational education and training policy is nurturing lifelong learning in Sweden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ann-Kristin Boström, Emmanuel Boudard & Petroula Siminou
2001


Centralt stöd till lokal utveckling; Utvärdering av en treårig satsning för utveckling av gymnasieskolan i Stockholm.
Inge Johansson, Lena Dalenius & Ann-Kristin Boström
2001

Kunskapslyftet – ett lyft för hela själen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gunilla Nordström & Karin Bengtson-Sandberg
2004


Riksrådslag om vuxnas lärande. Dokumentation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Niclas Rolander & Mats Utbult
2005

Påverkansprocesser i vuxnas lärande – kritiska händelser i en reflektionsgrupp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Annika Engström
2007

Utvärdering av Socrates- och Leonardo da Vinci-projekten för Regeringskansliet och EU kommissionen.
Ann-Kristin Boström
2007


Utvärdering av NVL 2007: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ebba Sundin & Mohamed Chaib
2008


IT i skolan

”Detta är bara början…” Erfarenheter och reflektioner från sex ITiS-arbetslag. Nationell utvärdering av IT i skolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mohamed Chaib, Åsa Bäckström & Christina Chaib
2001


From ordinary teacher to computer nerd – A study of teacher teams experiencing ICT. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Christina Chaib
2002


Arbetslagen i Fokus: Underlag för rapportering till Delegationen för IT i skolan, december 2002. Inom projektet Nationell utvärdering av ITiS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Christina Chaib, Mohamed Chaib & Ann Ludvigsson
2002


Leva med ITiS. Nationell utvärdering av IT i skolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Christina Chaib, Mohamed Chaib & Ann Ludvigsson
2004


ITC in teacher Education, Challenging Prospects. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mohamed Chaib & Ann-Katrin Svensson
2005

Kompetens(-utveckling) på arbetsplatser

Kompetensutveckling i små och medelstora företag – enkätstudie bland företagsledare i Jönköpings län. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Margareta Hammarström
2005

Kompetensutveckling på tre arbetsplatser – en tillämpning av ”lärväxtkonceptet”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rune Petersson
2006


Nyckelkompetens på svenska arbetsplatser.
Helena Nützman
2007


Yrkeskunnande och pedagogisk kompetens – erfarenheter av kvalificerad yrkesutbildning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Christina Chaib
2007

Generationsöverskridande lärande

Klassmorfar – Kostnad eller intäkt?
Ann-Kristin Boström
2004


Utvärdering av EU-projektet ECIL – European Certificate in Intergenerational Learning
Ann-Kristin Boström

Jämlikhet/jämställdhet

Networking through empowerment and empowerment through networking. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Helene Ahl & Emilia Florin Samuelsson
2000


Vi föds inte vid gränsen. Motivation och hinder avseende invandrares kompensutveckling i Norden – ett tankedokument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mohamed Chaib & Karin Bengtsson-Sandberg
2003


Ställde vi oss jämnt?: (An evaluation of an equal opportunities initiative) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Helene Ahl
2003


En högskola för alla? Vägen dit för glesbygdens ungdomar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Margareta Hammarström
2004


Metoder i praktiskt jämställdhetsarbete.
Christian Eidevald
2010