Docent i pedagogik

Ingela Bergmo-Prvulovic är från 1 september 2023 forskningsledare för ENCELL (Livslångt lärande), vid Högskolan för lärande och kommunikation, JU.

Bergmo-Prvulovic behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Bergmo-Prvulovic intresserar sig för hur den pågående arbetslivsomvandlingen inverkar på vuxna i arbetslivet, hur deras studie- och arbetslivsresor präglas av alltmer frekventa rörelser och övergångar både inom organisationer, mellan organisationer, och mellan utbildning och arbetsliv. Hon intresserar sig särskilt för vuxna i arbetslivet, deras lärande, identitets- och professionsutveckling, och vilka följder arbetslivsomvandling, rörlighet på arbetsmarknaden och omställningsprocesser får för människors karriärnavigering. Hur dessa utmaningar hanteras, stöds och utvecklas av pedagogiska, vägledande och rådgivande professioner är ett särskilt fokusområde i Bergmo-Prvulovics forskning. Social representationsteori utgör en teoretisk och metodologisk grund i flera av Bergmo-Prvulovics studier, i vilka hon belyst flertalet olika sociala fenomen och professionella praktiker.

Livslångt och vuxnas lärande löper som en röd tråd i Bergmo-Prvulovics forskning, där innebörden av livslångt lärande får olika betydelse beroende på kontext och verksamhet. Hon är en av fem forskare i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet System för ledarskapsutveckling - LDS. Forskningsprogrammet fokuserar på utmaningen att få investeringar i ledarskap att betala sig. Forskningsprogrammet finansieras av KK-stiftelsen.

Bergmo-Prvulovic har under 2018-2023 ansvarat för HR-programmen vid högskolan för lärande och kommunikation, och har utvecklat det nya internationella masterprogrammet Socialt hållbart arbetsliv (Socially sustainable working life), som startar hösten 2024.

Bergmo-Prvulovic är en frekvent anlitad talare till både nationella och internationella konferenser. Hon arbetar för vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga beredningsgrupp (UV-3) som granskare och vice ordförande, samt som nationell expert i vuxnas lärande för Europeiska unionens forsknings och policyanalytiska centrum (PPMI). Hon är också granskare för ett flertal vetenskapliga tidskrifter inom områdena karriär, karriärvägledning, vuxnas lärande, livslångt lärande, utbildning och arbetslivsforskning.

Ingela Bergmo Prvulovic på ResearchGate. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publikationer