Professor i företagsekonomi

Helene Ahl, ekon.dr., är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Ahl har forskat om forskning – hennes avhandling handlade om hur forskningen om företagande påverkas av föreställningar om genus.

Hon har också skrivit om motivation och vuxnas lärande, om empowerment, om genus i högre utbildning och om genusaspekter på kvinnors företagande och politiken för detsamma. För närvarande leder hon forskningsprojektet Embla om genusperspektiv på företagande och tillväxt, som finansieras av Vetenskapsrådet (www.emblaresearch.se). Dessutom har hon utvärderat ett antal jämställdhetsprojekt och är flitigt anlitad som expert på området.

Läs mer om Helene Ahls forskning här.

Publikationer


Alla träffar från DiVA (161)