Inom Encell finns det flera goda exempel på forskning om äldre personers lärande. 

Spellista från youtube till antologin Äldres lärande

Boken Äldres lärande – utblickar och insikter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är skriven av forskare vid Jönköping University, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Region Jönköpings län, med Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawinski som redaktörer. Flera av forskarna är med i det europeiska forskarnätverket Education and Learning of Older Adults (ELOA).

– Det här är ett viktigt verk inom forskning om äldres lärande, och det har varit roligt att få sammanställa antologin tillsammans med Malgorzata som jag känner sedan tio år genom det Europeiska nätverket för äldres lärande. Dessutom har vi med reflektioner från två stora svenska tänkare – Bodil Jönsson och Sverker Sörlin, som lyfter fram innehållets relevans och möjligheter till nya perspektiv, säger Cecilia Bjursell.

Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Genom att se på lärande ur ett åldrande- och generationsperspektiv kan vi förstå hur tid samspelar med erfarenheter, kunskaper, bildning och hälsa i det livslånga lärandet.

Boken Äldres lärande – utblickar och insikter ger många exempel på lärande senare i livet. Här studeras bland annat utbildningsaktiviteter som studiecirklar, senioruniversitet, högskolestudier, graffitikurser och stickkaféer. Aktiviteter där intellektuell förkovran, social samvaro och välbefinnande är både motiv och vinst med deltagandet.

Antologin samlar aktuell svensk forskning om äldres lärande och förmedlar kunskaper från kvalitativa intervjustudier, existentiella levnadsberättelser och internationella forskningsutblickar.

Äldres lärande passar alla som vill få insikter i vad lärande senare i livet kan ge och innebära, såsom pedagoger, organisatörer och studerande inom högskola och folkbildning, men även gemene man, gammal som ung, som finner glädje i att lära.


 

Boken Leva hela livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kom ut 2012, med Encells Cecilia Bjursell och Svante Hultman som redaktörer. Där, liksom i en inspelat filmklipp, diskuteras betydelsen av arbete och lärande för ett aktivt åldrande.

Cecilia Bjursell har även belyst frågan om äldre medarbetares kompetensutveckling, något som hon har skrivit om i ett kapitel i antologin HR – att ta tillvara mänskliga resurser. Hon har också genomfört en studie kring deltagare vid Senioruniversitetet, något som hon bland annat presenterade vid ELOA-konferensen i Faro 2018, se klippet nedan.


Här presenterar Cecilia Bjursell sin forskning om Senioruniversitetet och diskuterar existentiella frågor om lärande senare i livet: 

 

Cecilia Bjursell har skrivit ett kapitel i antologin The University of the Third Age and Active Ageing (Formosa Ed., 2019). I kapitlet Swedens Senior University: Bildung and fellowship Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skriver hon om deltagare vid Senioruniversitetet och deras tankar om lärande och att studera sent i livet. 

I en annan antologi, Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (Danan Gu, Matthew E. Dupre (Eds.), 2021) har Cecilia Bjursell tillsammans med Anita Björklund Carlstedt vid Hälsohögskolan i Jönköping skrivit kapitlet Bridge Jobs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., om övergången mellan arbetsliv och att vara pensionär på heltid. 


Ulli Samuelsson, doktor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, fokuserar sin forskning på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. Ulli Samuelsson har, tillsammans med Tobias Olsson, Lunds universitet, och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, i ett gemensamt projekt tittat på i vilken omfattning äldre personer har tillgång till, och använder sig av, digital teknik. Deras resultat har blivit uppmärksammat i både nationell och lokal media och har bidragit till att föra diskussionen om digital delaktighet och stöd till insatser för personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap framåt.

 

Joel Hedegaard och Helene Ahl studerar fenomenet Men's Shed, där äldre män träffas och gör saker tillsammans. Bland annat intresserar sig Hedegaard och Ahl för hur männens engagemang i verksamheten påverkar deras partners liv. Resultat från den studien presenterades bland annat på ELOA-konferensen i Faro 2018, en inspelning från den presentationen kan du se här nedanför. 

Ann-Kristin Boström är en av de forskare i Sverige som har studerat livslångt lärande, lärande mellan generationer och äldres lärande längst. Nu efter sin pension är hon affilierad här hos oss och fortsätter sin forskargärning och arbetet i alla sina nätverk. Läs en intervju med henne från hösten 2018. Nu har Ann-Kristin Boström bland annat ett projekt om vilket lärande som pågår på landets stick-caféer. 

Hösten 2018 presenterade hon forskning om välbefinnande och livskvalitet från ett längre perspektiv, vid ELOA-konferensen. Du kan se presentationen här:  


För några år sedan spelade vi in en föreläsning med Ann-Kristin, där hon går igenom livslångt lärande som begrepp ur ett historiskt perspektiv, både nationellt och internationellt. 

 

Satya Brink är expert inom utbildningspolicy och utbildningssystem och har under sin karriär arbetat med området både inom akademin, inom myndighetssfären och internationellt. Hon är sedan 2019 affilierad forskare vid Encell, och presenterar i klippet här nedanför sin forskning om på vilket sätt äldres lärande bidrar till samhället, och vad det därmed finns för argument för att satsa på den gruppen ekonomiskt. 


Publikationer: