Per-Olof Thång, Fil. Dr. och professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik berättar om aktuella händelser inom Centrum för yrkeskunnande. Centrum för yrkeskunnande vid Göteborgs universitet har funnits drygt ett år och har som syfte att förstärka de yrkespedagogiska frågorna för att förbättra pedagogisk utbildning för yrkeslärare. Dessutom ska centrat bidra med forskning för den långsiktiga utvecklingen och förståelsen av yrkespedagogik och vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs för yrkeslärare.

Centrum för yrkeskunnande vid Göteborgs universitet

Centrum för yrkeskunnande är en centrumbildning med uppdrag att främja forskning och utvecklingsarbete för yrkeskunnandets utveckling och att samverka för kvalificerad utbildning inom yrkespedagogik och yrkesdidaktik.

Centrum för yrkeskunnande utvecklar och sprider kunskap om hur yrkeskunnandet befrämjas. Arbetslivets förändrade innehåll och organisering är därför betydelsefullt för Centrum för yrkeskunnande, som riktar uppmärksamheten mot den enskilde individens yrkesutveckling och mot yrkeskunnandets utveckling inom skilda yrkesområden.