Under de senaste två åren har en ny inriktning inom action research utvecklats i Storbritannien. Denna inriktning går under beteckningen PAAR (Participatory and Appreciative Action Research).

Från PAR till PAAR

PAAR (Participatory and Appreciative Action Research) är en utveckling av PAR (Participatory Action Research) och ligger nära delar av den svenska interaktiva forskningsansatsen. PAAR-perspektivet har utvecklats av Tony Ghaye, professor i Educare och chef för the Institute of Reflective Practice UK. En beskrivning av PAARs metodologiska och teoretiska hemvist ges i boken - An Introduction to Participatory and Appreciative Action Research (PAAR) av Ghaye, T. (2008). Intressant för såväl praktiker som forskare i SIRA är New Vista Publications, som nyligen lanserats med syftet att publicera böcker med fokus på reflekterat lärande och de potentialer som ligger i den forskningsansatsen.

Med Tony Ghayes egna ord

En av initiativtagarna till PAAR är Tony Ghaye, som driver The Institute of Reflective Practice UK. Han är också gästprofessor vid Luleå tekniska universitet. Så här beskriver han själv vad som kännetecknar PAAR:

The label ‘participatory and appreciative action research´ (PAAR) is new. I use it to describe what I suggest is a necessary development from more conventional forms of action research (AR) and from participatory action research (PAR), to a more explicitly ‘appreciative´ form. PAAR synthesises the best practices of action research (AR) and participatory action research (PAR) and adds a third and new dimension called appreciative intelligence. Like its forebears, PAAR is a systematic and rigorous style of democratic research, concerned with developing practical knowing in the pursuit of worthwhile human purposes. PAAR brings together action and reflection, with the participation of a range of stakeholders, in order to identify and amplify current achievements and to produce practical solutions in mis-alignments between values and actions. I ground PAAR in a view of the generation of knowledge informed by critical-realism, structuration theory, pragmatism and humanism. It is not simply about change. It is more about improvement and sustaining success. PAAR may be regarded as a kind of 3rd generation action research."

Forskarkurs vid LTU

Forskarkursen Creating Innovative Cultures through PAAR Methodology, med Tony Ghaye och Ewa Gunnarsson vid Luleå tekniska universitet, har nu haft sin första kursperiod. Deltagarna fick känna på hur PAAR metoder kan bedrivas på gruppnivå i praktiken samtidigt som grunderna i PAAR presenterades och problematiserades. Det finns stora likheter med den interaktiva forskningen såväl praktiskt som metodmässigt och teoretiskt. Det som särskiljer PAAR är den gemensamma utgångspunkten som tar avstamp i den så kallade positiva frågan och en ny inramning (reframing) av frågorna. Detta innebär att man tar utgångspunkt i vad som är bra och går att bygga vidare på i en grupp, organisation eller ett innovationssystem. Denna första kursdel blev för alla en spännande och intensiv - men också en mödosam - resa.

Nätverk kring PAAR

Vid LTU finns nu genom kursen doktorander och forskare på institutionerna, arbetsvetenskap, hälsovetenskap och institutionen för pedagogik och lärande ett intresse av att organisera ett lösare nätverk kring PAAR. Nätverket ska vara öppet för alla som är intresserade, inom och utom LTU. Framöver kommer det att publiceras löpande information om detta på hemsidan för Genus, teknik och organisations vid Institutionen för arbetsvetenskap, LTU.

Artiklar

Basadur, M. & Gelade, G. A. (2006) The Role of Knowledge Management in the Innovation Process. Creativity and Innovation Management, 15 (1) 45-62.

Bergmark, Ghaye and Alerby, E (2007)Reflective and appreciate actions that support the building of ethical places and spaces.

Gervase, R. Bushe (1998) Five Theories of Change Embedded in Appreciative Inquiry, Paper presented at the 18th Annual World Congress of Organizational Development, Dublin, Ireland July 14-18,1998.

Ghaye, Tony Participatory and Appreciative Action Research (PAAR) Some Principles and Processes (an extract from Ghaye , T (2008) An introduction to Participatory and Appreciateive Action Research (PAAR), New Vista Publications, Gloucester, England.

Melander-Wikman, A. Jansson, M, & Ghaye, T. (2006), Reflections on an appreciative approach to empowering elderly people, in home healthcare, Reflective Practice Vol. 7, no. 4. pp. 423-444 might be also useful.

Litteratur

Ghaye, Tony (2007) Building the Reflective Healthcare Organisation, Blackwell, Oxford.

Brock & Pettit, (2007) Springs of Participation: Creating and evolving methods for participatory development, Practical Action Publishing, ISBN 1-85339-647-8.