• Månadens forskarintervju Lars Mouwitz

  Lars Mouwitz är professor i matematik vid Linnéuniversitetet och har en bakgrund som gymnasielärare i matematik, filosofi och samhällsvetenskap. Han är dessutom verksam vid NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning. Här får ni träffa honom i månadens forskarintervju.
 • Månadens forskarintervju Joel Hedegaard

  I månadens forskarintervju svarar Joel Hedegaard, doktorand i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, på fyra intressanta frågor om forskning och det livslånga lärandet.
 • Nordiskt perspektiv på vuxenutbildning

  NVL i samarbete med Utbildningsdepartementet höll den 7 oktober en seminariedag på temat "Svensk vuxenutbildning i ett nordiskt perspektiv".
 • Månadens forskarintervju Ingrid Granbom

  Den 6 oktober 2011 spikade Ingrid Granbom upp sin avhandling i pedagogik. Den 28 oktober är det dags för disputation. Men innan dess får ni träffa henne månadens forskarintervju.