• Behövs nordiskt samarbete nu när vi har samarbete inom EU?

  Behövs nordiskt samarbete nu när vi har samarbete inom EU? Så ställdes frågan när jag deltog i Almedalsveckan i somras i IPKs (Internationella Programkontorets) seminarieserie. Ja, nordiskt samarbete behövs särskilt väl just nu, tycker jag.
 • Arbetsintegrerat lärande

  På Högskolan Väst jobbar man för högtryck med att formulera ett antal doktorandprojekt som skall bli de första i högskolans nya forskarutbildning.
 • Månadens forskarintervju Helene Ahl

  Helene Ahl är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Hon är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
 • IANUS tilldelas pris

  Sedan 2008 delar Nationalagentur Lebenslanges Lernen i Österrike årligen ut priset "Lifelong Learning Award" till framgångsrika EU-projekt. I år var det Grundtvigprojektet IANUS tur att ta hem priset för bästa europeiska samarbetsprojekt.