• Yrkeslärarprogrammet i Skövde

    Höstterminen 2011 startade ett helt nytt Yrkeslärarprogram enligt den nya examensordningen vid Högskolan i Skövde. Encell har varit där och träffat tre personer med olika anknytning till utbildningen: Susanna Nilsson Jacobsson, programansvarig för Yrkeslärarprogrammet, Susanne Gustavsson, utbildningsledare vid Högskolan i Skövde och studenten Sandra Svantesson.
  • Månadens forskarintervju: Petros Gougoulakis

    Månadens forskare är Petros Gougoulakis, Stockholms universitet. Petros är aktuell med en nationell undersökning om vuxenutbildarnas kompetenser och kvalifikationer inom EU-projektet “QF2TEACH - Qualified to Teach". I intervjun beskriver Petros sin fascination över den svenska folkbildningen.