• Åldrandet och social innovation

  The Calouste Gulbenkian Foundation bjöd in till en konferens i Lissabon för att diskutera aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer i en Portugisisk kontext.
 • Klassmorfar i Bryssel

  Den 19-21 november anordnade EU-kommissionen konferensen "One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity" i Bryssel. En av konferensens inbjudna experter var Dr. Ann-Kristin Boström från Encell, som var där för att berätta om ”Klassmorfar i skolan”.
 • Nuläget för vuxenutbildning

  Henrik Tällberg, lärare med 14 års erfarenhet från Komvux och ordförande i Lärarförbundets skolformsnämnd vuxenutbildning, kommenterar nuläge och framtid.
 • Lärande mellan generationer

  "Kreativa metoder för lärande mellan generationer" var temat för en workshop som hölls i Jönköping den 24-25 oktober. Det var ett av tio möten som pågick runt om i Europa. Syftet var att stimulera till diskussion och utveckla ny kunskap om hur lärande mellan generationer kan bidra till samhället, organisationer och individer.
 • Vem behöver humaniora?

  Under årets bokmässa i Göteborg presenterade Anders Ekström och Sverker Sörlin sin nya debattbok ”Alltings mått – humanistisk kunskap i framtidens samhälle”. I ett samtal med Karin Johannisson, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, fick de svara på frågor om humanioras roll i dagens och framtidens samhälle.
 • Månadens forskarintervju Per-Erik Ellström

  I månadens forskarintervju får ni träffa Per-Erik Ellström, som är professor i pedagogik vid Linköpings universitet och forskningsledare inom och biträdande föreståndare för HELIX VINN Excellence Centre.
 • Uppmärksammad artikel

  Ingela Bergmo Prvulovic, doktorand i pedagogik och knuten till Encell, publicerade nyligen en artikel som nu uppmärksammas i ett europeiskt nyhetsbrev.
 • Europeisk agenda för vuxenutbildning

  Skolverket ansvarar för implementeringen av en EU-satsning där metoder ska utvecklas för att rekrytera, söka upp och motivera korttidsutbildade att delta i vuxenutbildning.