• Framgångsrika projekt

  En analys av utvecklingsprojekt visar på faktorer som avgör om ett projekt blir lyckat eller inte. Nu bjuder NVL och Skolverket in till diskussion om hur dessa lärdomar förs vidare till framtida projekt.
 • Utbildningsdetektiv på besök

  När Cassidy Grubbs från USA erhöll Virginia Tech's stipendium, ville hon lära sig mer om det "finska undret". Samtidigt passade hon på att besöka Tollare folkhögskola och Encell i Sverige.
 • ”Det finns bara en sak som är dyrare än utbildning – ingen utbildning”

  Så sammanfattade professor Danny Wildemeersch betydelsen av det livslånga lärandet under sin presentation på ESREA-konferensen ”Changing configurations of adult education in transitional times”.
 • 12 års skola för ett 85-årigt liv

  Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, menar att en gedigen obligatorisk utbildning i början av livet inte är tillräckligt. För att kunna bidra som en aktiv och produktiv medborgare måste man fortsätta lära och utbilda sig livet igenom.
 • Månadens forskarintervju Airi Rovio-Johansson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Airi Rovio-Johansson, som är professor i pedagogik vid GRI (Gothenburg Research Institute). Ett av flera forskningsområden som intresserar henne är lärande och undervisning inom universitet och högskolor och i praktisk yrkesverksamhet.