• Idén om medarbetarskap

  Medarbetarskap är ett begrepp som har fått allt större utbredning i det svenska arbetslivet. Men vad innebär det egentligen? Hur har begreppet använts genom tiderna? Och hur ser förhållandet ut mellan medarbetarskap och ledarskap? Detta var några av de frågor som Karin Kilhammar tog upp på sitt seminarium under ForskarFredag den 27 september.
 • Pilotkurser avslutade i ECIL

  I oktober har det gått ett år sedan EU-projektet ECIL drog igång. De senaste månaderna har projektpartnerna ägnat åt att utveckla ett kursmaterial till den kommande distanskursen i generationsöverskridande lärande.
 • (H)järna livslångt lärande

  Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, pekar på vikten av att underhålla hjärnan så att den kan prestera på en bra nivå och genom hela livet. Det viktigaste träningsredskapet är lärandet.
 • Dialogen i centrum

  Metoder för att skapa tid och rum för professionell utveckling var i fokus under Noralf-konferensen i Göteborg.
 • Månadens forskarintervju Per Andersson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Per Andersson, som är professor i pedagogik vid Linköpings universitet och verksam inom avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande. I sin forskning intresserar han sig bland annat för validering och vad det innebär att vara lärare för vuxna.