• Månadens forskarintervju Anki Bengtsson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Anki Bengtsson, som är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur karriärvägledning och vår hantering av karriären görs till ett problem i relation till föreställningar om humankapital i Europa.
 • Spanskastudier i salsarytm

  Den svenska folkhögskolepedagogiken har inspirerat lärarteamet på Braheskolans kurser i Spanien. Detta har medfört inslag av dans, teater och personlig utveckling i språkutbildningen.
 • Leva längre – må bättre?

  Den 17 oktober slogs portarna upp till den fjärde omgången av Swedage – en årligt återkommande konferens om äldreforskning och åldrande i samhället. Drygt 150 besökare hade tagit sig till Stora Hotellet i Jönköping för att ta del av årets konferens med temat ”Leva längre – må bättre?”.
 • Generationsöverskridande lärande i Granada

  Den 22-23 oktober var det återigen dags för Encell att stråla samman med de övriga partnerorganisationerna i EU-projektet ECIL. Denna gång var det University of Granada som stod värd för det två dagar långa mötet i Spanien.
 • Månadens forskarintervju Sofia Nyström

  I månadens forskarintervju får ni träffa Sofia Nyström, som är lektor i pedagogik vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar hon sig för yrkes- och professionellt lärande och identitetsformering i relationen mellan utbildning och arbetsliv.
 • Lärande ger kapitalstegring

  Många vuxna känner ett stort motstånd mot att fortsätta studera och vidareutbilda sig. Detta bör ställas mot vinsterna som utbildning tillför menar Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande.