• Education, Professionalization and Social Representations

    Mohamed Chaib, Berth Danemark och Staffan Selander är redaktörer till boken ”Education, Professionalization and Social Representations – On the Transformation of Social Knowledge”. I en kort intervju förklarar Mohamed Chaib på vilket sätt boken bidrar med nya tankar.
  • Attityder till vuxenutbildningen

    Vad tycker elever och lärare om vuxenutbildningen? Hur individanpassad är utbildningen och kan elever studera i den takt de själva vill?