• Kvalitet i vuxenutbildning

  Encell kommer under 2014 att genomföra en studie som kan ligga till grund för en fortsatt utveckling inom kommunernas vuxenutbildning.
 • Månadens forskarintervju Karin Rönnerman

  I månadens forskarintervju får ni träffa Karin Rönnerman, som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning ligger inom fältet aktionsforskning och hon intresserar sig särskilt för lärares professionella lärande.
 • Livets lärkontexter

  De sammanhang vi deltar i formar vad vi lär oss och hur detta sker. Dessutom sker detta lärande på olika sätt under olika livsfaser menar Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande.
 • Sagor om mormor

  Ett stipendium till en studie om berättelsens betydelse gav utrymme för ett praktiskt utforskande av en personlig berättarröst. Resultatet blev en annorlunda hembygdsbok.