• Lärande under olika livsfaser

    Infaller olika viktiga händelser under en kort period i en människas liv, medan andra delar av livet präglas av låg aktivitet? Genom att kartlägga olika livsspår och ställa dem mot varandra framträder en helhetsbild som ger ett livslångt perspektiv på boende, lärande, arbete och samhällsengagemang.
  • Arbeta och lära hela livet?

    Under Elmia Äldre - en mässa och konferens om äldrefrågor - presenteras de första resultaten från den studie som gruppen "Seniordoktoranderna" har genomfört för att kartlägga pensionärers syn på arbete och lärande.
  • Månadens forskarintervju Camilla Thunborg

    I månadens forskarintervju får ni träffa Camilla Thunborg, som är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur vuxna formar och utvecklar identiteter i olika sammanhang.