• "Vi måste demokratisera demokratin

  Gösta Vestlund, Petter och Alice Bah Kuhnke. Det är bara några av flera spännande namn jag hittar när jag ögnar igenom konferensprogrammet framför mig. Det här kan inte bli annat än bra, tänker jag och hälsar på mina bordskamrater.
 • Det livsvida lärandet

  Varje dag befinner vi oss i ett antal olika kontexter som utgör lärtillfällen. Genom att synliggöra och värdesätta det lärande som sker utanför en formell skolmiljö kan det livsvida lärandet främjas.
 • Låt mig berätta...

  ... att Sveriges första Berättarkonferens arrangerades under två dagar i mars i Skellefteå. Ett genomgående tema var att en god berättelse går från hjärta till hjärta.
 • Lyckad ViS-konferens

  ViS, Vuxenutbildning i Samverkan, är en organisation som ska värna vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering och myndigheter. Årets konferens ägnade den första dagen åt vuxenutbildningens framtid och den andra dagen åt inspiration för att förbättra det dagliga arbetet.
 • Encellforskare aktuell med ny artikel

  Joel Hedegaard, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel i Scandinavian Journal of Public Administration.
 • Månadens forskarintervju Andreas Nordin

  I månadens forskarintervju får ni träffa Andreas Nordin, som är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. I sin forskning intresserar han sig bland annat för frågor om kunskapssyn och styrning i såväl formellt som informellt lärande.