• Lärande på vuxnas ViS

  Att utbilda vuxna – är det något särskilt med det? Ja, menar föreningen ViS, Vuxenutbildning i samverkan, som den 13-14 april bjöd in till sin årliga vuxenutbildningskonferens i Linköping.
 • Vuxenutbildning är en mänsklig rättighet

  Är vuxenutbildningen ett förlorat slag? Den frågan inledde ICAE:s generalsekreterare Katarina Popovic med vid ett frukostseminarium på Folkbildningsrådet den 21 april.
 • Månadens forskarintervju Cecilia Gärdén

  I månadens forskarintervju får ni träffa Cecilia Gärdén, som är universitetslektor inom forskningsområdet informationspraktiker med fokus på informationssökning, informationskompetens och lärande.
 • Samverkan som form och innehåll

  Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan är en arena för att diskutera ett förnyat kunskapskontrakt. Encells centrumledare Cecilia Bjursell deltar på årets konferens i två olika roller.
 • Vem är karriären till för?

  Hur har synen på karriär skiftat fokus i takt med förändringar i arbetslivet? Hur ser olika målgrupper på begreppet karriär? Det har Encells medarbetare Ingela Bergmo-Prvulovic undersökt i sin doktorsavhandling.