• Vuxnas lärande i Norden

  När Nordiskt nätverk för vuxnas lärande bjöd in till 10-årsjubileum blev det en dag för att fira, för att mötas och för att lära. En framåtblick avslöjar också att utbildning för vuxna spelar en viktig roll i aktuella samhällsförändringar.
 • Folkbildning - demokratins plattform eller uppdragsutbildning?

  Folkbildningens forskningsdag är en årlig mötesplats för forskare och praktiker inom folkbildning. I år var temat "Vem äger din kunskap?" vilket gav en intressant diskussion om folkbildningens roll i dagens samhälle.
 • Månadens forskarintervju Ulli Samuelsson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Ulli Samuelsson, som är lektor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för vardagens digitalisering och hur den påverkar och används i olika samhällsgrupper.
 • "De är intresserade av att lära sig, men inte av utbildning

  Varför deltar inte män i vuxenutbildning i samma utsträckning som kvinnor? Och vad får det för konsekvenser? Detta är frågor som blev startskottet för Barry Goldings forskning kring lärande och genus.
 • Generationsöverskridande lärande på ForskarFredag

  Den 25 september anordnades ForskarFredag runt om i Sverige och Europa. Vid Högskolan i Jönköping kunde man bland annat lyssna på Ann-Kristin Boström, som berättade om sin forskning om generationsöverskridande lärande.
 • Inbjudan till konferens om kameran som verktyg

  Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?