• Encellforskare aktuell med ny artikel om medarbetarskap

  Karin Kilhammar, doktor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel om medarbetarskap i "Human Resource Development International".
 • Lansering av webbplats för vuxenutbildare i Europa

  En ny gemensam webbplats ska öka möjligheterna till digitalt erfarenhetsutbyte mellan vuxenutbildare i olika länder. Men hur fungerar den egentligen? Det diskuterades den 4 november på Europahuset i Stockholm.
 • Äldres lärande i en klass för sig

  Kan äldre lära sig ny teknik? Och hur stöttas äldres lärande i arbetslivet? Detta var några av frågorna som diskuterades under ELOA-konferensen "Lifelong learning for older adults – Hopes fears and expectations" den 14-16 oktober.
 • Intervju med Mirjam Hägg

  I denna intervju får ni träffa Mirjam Hägg, som skrivit ett av de vinnande hedersbidragen i Encells uppsatstävling 2015. Uppsatsen "Det blir givande när meningarna går isär (!) – En studie av hur elever som läser svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 i samma klass tänker kring genreundervisning" tilldelas hederspriset för en intressant empirisk studie inom vuxenutbildningen.
 • Intervju med Anna Thorén

  I denna intervju får ni träffa Anna Thorén, som skrivit ett av de vinnande hedersbidragen i Encells uppsatstävling 2015. Uppsatsen "Bildning, relationer och egenmakt - en studie av särskilt stöd i vuxenutbildning" tilldelas hederspriset för en intressant empirisk studie inom vuxenutbildningen.
 • Månadens forskarintervju: Susanne Köpsén

  I månadens forskarintervju får ni träffa Susanne Köpsén, som är docent i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning har Susanne de senaste åren haft fokus på yrkeslärare och har bland studerat yrkeslärares kompetensutveckling. Arbetslivet och yrkesområden förändras - hur gör yrkeslärare för att "hänga med" och fortfarande ha de kunskaper som krävs för undervisning i sitt yrkesämne?
 • Prisregn över Encell

  Hösten har kommit och utmärkelserna duggar tätt över Encell. Under oktober delades såväl Anton Nyströms stipendium som Karriärvägledarpriset 2015 ut till två av Encells medarbetare.
 • 4,5 miljoner till forskningsprojekt om "mammaprenörer

  Professor Helene Ahl har tillsammans med professor Lucia Naldi och dr. Magdalena Markowska tilldelats 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojekt om "mammaprenörer".