• Månadens forskarintervju Åke Wahlin

  I månadens forskarintervju får ni träffa Åke Wahlin, som är professor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Som gerontolog är han tvärvetenskapligt inriktad och intresserar sig för åldrandet utifrån biologiska, allmänmedicinska, sociala och psykologiska perspektiv.
 • Bok om Mimers första 25 år

  Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Nu finns en bok om deras första 25 år.
 • Ny rapport om folkbildning och EUs nyckelkompetenser

  Vilken roll spelar egentligen folkbildningen och den icke-formella vuxenutbildningen i att utveckla nyckelkompetenser hos befolkningen? Det svarar Nordiskt nätverk för vuxnas lärande på i en ny rapport.
 • Strategiskt mentorskap - SMILE

  SMILE - Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality är ett projekt som ska ta fram en arbetsmodell för strategiskt mentorskap i yrkesutbildning. Modellen kommer att utgå från en kombination av handledarskap och mentorskap där pedagogisk kunskap och praktiska erfarenheter smälts samman.
 • Det civila samhället och folkbildningen

  Vad finns det för forskning som studerar både folkbildning och civilsamhälle? Och vilka synsätt och resultat finns i denna forskning? Det har sammanställts i en kunskapsöversikt av Anna Nørholm Lundin.