• Månadens forskarintervju Lars Holmstrand

  I månadens forskarintervju får ni träffa Lars Holmstrand, som är professor emeritus i pedagogik. I sin forskning intresserar han sig för deltagarbaserad aktionsforskning och framför allt forskningscirklar och demokratiska kunskapsprocesser.
 • Vestlunddagarna som skola i demokratins teori och praktik

  Hur mår den svenska demokratin? Är vi sämst i Sverige men bäst i världen? Vad säger de senaste demokratiutredningarna och hur låter kritiken? Behövs en ny maktutredning? Var finns medmänskligheten i vårt sätt att möta de stora grupper av flyktingar som kom till Sverige under 2015? Hur mycket engagemang har vi råd med? Och vad görs i det lokala mötet på de mindre orterna, som oftast får ta emot de största grupperna av flyktingar?
 • Månadens forskarintervju: Sofia Nordmark

  I månadens forskarintervju får ni träffa Sofia Nordmark, som universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för kritiska perspektiv på kompetensutveckling, samverkan och temporära organiseringsformer, såsom projekt och partnerskap.
 • Uppsatstävling om det civila samhället

  Skriver du uppsats om det civila samhället på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i en uppsatstävling där du har chans att vinna 10 000 kronor.
 • Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på årets Mimerkonferens

  Hur utvecklar vi ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället? Och vilka kunskapsbehov finns bland aktiva folkbildare? Det kommer att diskuteras på årets Mimerkonferens.
 • Hon ska samordna Jönköping Universitys arbete med nyanlända

  Hur kan högskolan bidra i arbetet med integration och nyanlända? Det är frågan som Margareta Casservik, nytillsatt samordnare vid Jönköping University, kommer att arbeta med under året.