• Om samverkan är svaret – vad är då egentligen frågan?

  I högskolans uppdrag ingår att samverka med det omgivande samhället. Men vad betyder samverkan för lärosätet? I en rapport från Encell presenteras en ingående beskrivning av lärosätesperspektivet.
 • Konferens lyfte fram mervärdet av att samverka

  Att samverka skapar mervärde – men vilka utmaningar kan man stöta på och vilka metoder bör man använda? Det diskuterades under en konferens om deltagarbaserad aktionsforskning den 7-8 juni 2016 på Jönköping University.
 • Framväxten av alternativa organisationsformer

  Att nuvarande arbetslivsstruktur kräver omvandling känner de flesta till vid det här laget. Hur det ska gå till och vilka principer som ska styra är däremot inte klart. Utrymme för andlighet, symbolism och berättelser var temat för en workshop där nya former för organisering diskuterades.
 • Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd?

  Professor Helene Ahl har tillsammans med forskare från Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet beviljats fem miljoner kronor från Kampradstiftelsen till ett forskningsprojekt om kvinnors entreprenörskap på landsbygden.
 • IQ och intelligens Vad är "begåvning" egentligen?

  Vad är det egentligen man menar när man säger att någon är intelligent eller begåvad? Encells medarbetare Roland S Persson reder ut begreppen i en artikel i DN.
 • Mimer firade 25 år av folkbildningsforskning

  Den 17 maj firade Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet 25 år. Detta uppmärksammades med ett symposium där folkbildningens utmaningar stod i fokus.