• Hur många får en rektor vara?

  Hur får rektorer dela ledarskap idag? Och hur ser rektorer och deras medarbetare på delat rektorskap på sin skola? Det har en forskargrupp vid Stockholms universitet undersökt i ett forskningsprojekt som snart avslutas.
 • Vuxenutbildningen kan sammanfoga Sverige

  Kan vuxenutbildningen spela en avgörande roll för att minska samhällsklyftorna i Sverige? Ja, menar föreningen ViS – Vuxenutbildning i Samverkan – som i början av april bjöd in till sin årliga konferens, denna gång med temat "Samarbetet sammanfogar".
 • Månadens forskarintervju Sabina Jelenc Krašovec

  Sabina Jelenc Krašovec är docent vid University of Ljubljana i Slovenien och har under hela sin yrkeskarriär intresserat sig för vuxnas lärande. I månadens forskarintervju berättar hon om sin forskning som under senare år framför allt har kommit att handla om äldres lärande.
 • Livslångt lärande – vilken roll spelar lärosätena?

  En snabbt föränderlig arbetsmarknad ställer allt högre krav på en ökad tillgång till vidareutbildning. Trots detta tycks högskolor och universitet minska sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma – en oroande trend menar Riksrevisionen.