• Strömstad akademi vill ändra synen på äldre forskare

  Fler måste fortsätta att arbeta efter 65 års ålder heter det i debatten. Men det finns de som gärna vill, men inte får. En forskare slutar inte att vara nyfiken bara för att han eller hon passerar pensionsstrecket och en hel del akademiker känner att de har mer kvar att ge – och vill få möjlighet att göra det. Men på många lärosäten är det stopp. För tio år sedan invigdes Strömstad akademi, som skulle bli en hemvist för forskare som ville fortsätta sitt värv.
 • Rektor Kristin Spolander: ”Vi måste berätta om vad vi gör”

  Ingen som besöker en folkhögskola mitt i terminen kan nog undgå att fascineras och inspireras av allt som händer. Alla människor som möts som inte hade mötts annars och allt lustfyllt lärande. Den mångfald av elever som passerar är i sig skäl nog att fortsätta med verksamheten. På PRO:s folkhögskola har eleverna fler erfarenheter med sig än på de flesta andra skolor.
 • Äntligen har de tid att måla

  I den gamla smedjan från 1764 ser tiden ut att ha stått stilla. Vårsolen lyser in på en rad tunga städ täckta av ett fint lager med damm. Under den varma årstiden hålls det kurser i silversmide här men nu är det tomt och kyligt. I en annan del av huset är det däremot behagligt även under vintern. Lokalen har gjorts om till en ateljé där PRO:s folkhögskola i Gysinge har sina konstkurser.
 • Så kan fler få möjlighet att arbeta längre

  Om fler äldre skulle vilja, och orka, att arbeta vidare efter pensionsåldern skulle det vara positivt både för individens välmående och för samhället. Professor Anita Björklund Carlstedt försöker med sin forskning hitta vilka faktorer som underlättar ett fortsatt arbetsliv och vilka fördelar det ger att arbeta eller utbilda sig efter 67 års ålder. – Genom att avtäcka och bearbeta eventuella missuppfattningar om äldre arbetskraft hoppas vi kunna bidra till ett förlängt, möjligt och lustfyllt arbetsliv efter uppnådd pensionsålder, säger hon.
 • Vestlunddagarna: Nu är det skarpt läge. Det är inte för sent, men hög tid att agera.

  I ett samhälle där klimathot, hot från antidemokratiska krafter och vilseledande desinformation kastar skuggor kan folkbildningen hjälpa till att lysa upp. Under årets Vestlunddagar diskuterades det globala och det lokala och hur folkbildningen kan bidra till en bättre framtid.
 • HR-boken: Samspel mellan generationerna kan behöva underlättas

  Ann-Kristin Boström är doktor i internationell pedagogik och affilierad forskare vid Encell. Hennes forskningsområde är internationell och jämförande pedagogik med inriktning på livslångt lärande, generationsöverskridande lärande och socialt kapital. I boken ”HR – Att ta tillvara mänskliga resurser” skriver hon om generationsgnissel på arbetsplatsen.