• Svenskan lyfter när man ser helheten

  I Hässleholm får undervisningen i svenska för invandrare besök från intresserade myndighetspersoner och lärare, både från Sverige och utomlands. Många är nyfikna på deras koncept, RSFI, och de ska bland annat presentera det på Nationellt centrum för andraspråks symposium i höst. Vi har intervjuat Sofie Grahn Hillve, lärare och specialpedagog, som även är projekt- och processledare på Ifous (Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola), om vad som gör RSFI så intressant.
 • Första etappen av integrationsstudien i Sverige och Kanada avklarad

  Nu är första omgångarna med intervjuer gjorda i den studie där forskare ska jämföra hur syriska flyktingar i Sverige respektive Kanada har kommit in på arbetsmarknaden. Studenterna Beatrice Ruderfors och Ellen Adolfsson har intervjuat representanter för ideella organisationer, och även anställda på en del berörda myndigheter, i Jönköpings kommun.
 • Jubilerande NCs arbete viktigare än någonsin

  Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) firar 20 år i år. Deras arbete med att påverka, samverka och erbjuda kompetensutveckling baserad på forskning och beprövad erfarenhet är mer aktuell än någonsin nu när många kommuner brottas med brist på behöriga lärare och långa köer till vuxenutbildningar för personer som vill lära sig svenska.
 • Rapport – Folkbildningen blir det mänskliga Sverige

  I rapporten ”Svenska(r) från dag ett” har fyra forskare vid Linköpings universitet undersökt ABFs arbete med asylsökande. Går det att visa hela folkbildningens gärning, människors empati och otroliga engagemang för dem som kommer hit, i tabeller och siffror?
 • Grattis till vinnarna i uppsatstävlingen!

  Nu är vinnarna i årets uppsatstävling utsedda. Vi vill tacka för de de välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som har kommit in.