• Human Resource Management: A Nordic Perspective

  Antologin HR – att ta till vara mänskliga resurser, skriven av 14 forskare kopplade till Encell, har nu getts ut på engelska av Routledge. 
 • Tema vuxenutbildningens roll i karriären hos EPALE

  EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europe, har ett tema varje månad. I november är det vuxenutbildningens roll i yrkeskarriären, vi har samlat några intressanta texter från EPALE. 
 • Hon beforskar det högaktuella området karriär och karriärvägledning

  En nygammal bekantskap på Encell är Ingela Bergmo Prvulovic, lektor i pedagogik och programansvarig för det treåriga programmet Human Resources. Ingela har varit på Encell tidigare, sedan 2008, men har under en period tillhört Stockholms universitet. Sedan i höst är hon tillbaka i Jönköping hos oss på Encell!
 • De leder vägen genom högskolan ut i arbetslivet

  Bara för att du har påbörjat en högskoleutbildning betyder det inte att du har karriärvägen helt klar för dig. Även studenter inom högre utbildning kan ha stor nytta av en duktig vägledare, både för att hitta rätt under studietiden och för att få rätt start på karriären.
 • Boktips: Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation

  Forskarna Annika Engström och Mona Lundin har nyligen kommit ut med en bok om hur kommunikation tar sig uttryck i organisationer. Boken riktar sig främst till personalvetare och behandlar både enskilda samtal och olika typer av möten.
 • Boktips med Encells senaste medlem

  Senaste tillskottet av forskare i Encell är Anders Dybelius, universitetslektor i historia. I år har han bland annat gett ut två böcker inom sitt ämne. 
 • En bukett av förslag för att förbättra SYV

  Studie- och yrkesvägledningen (SYV) har länge varit styvmoderligt behandlad. Området har inte prioriterats och de som ska leda verksamheten har många gånger varit för dåligt insatta i allt som SYV kan bidra med. Sista januari ska Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning vara klar, den kommer att innehålla flera förslag med syfte att potentialen hos SYV ska kunna användas på ett bättre sätt.