• Digitala forskningspresentationer från Encells forskare

  I en ny satsning kommer forskare vid Jönköping University att presentera en del av sin forskning i korta filmklipp. Hos Encell är Cecilia Bjursell och Martin Hugo först ut. 
 • Folkbildningen viktig för kunskap om – och kritik mot – digital teknik

  En av årets första disputationer stod Lina Rahm för. Hon har bedrivit sina forskarstudier inom projektet Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande på Linköpings universitet. Den 11 januari lade hon fram sin avhandling Educational imaginaries: a genealogy of the digital citizen.
 • Den sociala aspekten av vuxenutbildning får inte glömmas bort

  Nya forskningsresultat visar att deltagare får sociala fördelar genom att delta i webbaserade och delvis webbaserade kurser inom vuxenutbildningen. Speciellt gällde det deltagare med ett annat modersmål än det inhemska.
 • Läraren Lars Almén forskar om digitaliseringssatsningen

  I och med regeringens digitaliseringssatsning så har det börjat hända saker ute i landets klassrum. Nu ska eleverna programmera och lära sig att använda digitala verktyg i sin vardag, och en känsla av brådska har många gånger präglat införandet av allt det nya.En relativt obefogad brådska om man frågar Lars Almén, som i sina forskarstudier vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping följer just satsningen på digitalisering.
 • Forskningen visar vägen för nya satsningar på äldres digitalisering

  De tre forskarna Ulli Samuelsson, Encell, Tobias Olsson, Lunds universitet, och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, har i ett gemensamt projekt tittat på i vilken omfattning äldre personer har tillgång till, och använder sig av, digital teknik.Resultatet från deras studie har blivit uppmärksammat i både nationell och lokal media och har bidragit till att föra diskussionen om digital delaktighet och stöd till insatser för personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap framåt.