• Anders Dybelius har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt

  I mars släpps en ny bok om Karl XII, en av svensk historias största superkändisar som nästan ingen vet vem han egentligen var. Det låter motsägelsefullt, och det är det. Samtidigt som i princip alla i Sverige har hört talas om honom så är han en av de mest slutna historiska personer vi har.
 • Konferens om att lära med berättelser

  Nordiskt berättarcentrum höll den 14–15 februari konferensen Lära med berättande . Konferensen siktade på att ge pedagoger i utbildnings- och kultursektorerna nya insikter om berättande som pedagogisk resurs. Deltagarna fick svar på både varför och hur berättandet kan vara ett fungerande pedagogiskt grepp i olika sammanhang.
 • Vad är det som får publiken att älska ett museum?

  Pille Pruulmann-Vengerfeldt intresserar sig i sin forskning för vad som händer i mötet med en publik, till exempel personer som besöker ett museum. Och här går det att dra många paralleller till en undervisningssituation.
  – Kanske kan mina kunskaper om publiker hjälpa mig att förstå lärande på olika platser, säger hon.

 • Han fångar och fångas av historiens berättelser

  – Egentligen har jag aldrig varit jättemycket intresserad av historia i sig, säger Carl-Johan Svensson, lektor i historia vid Jönköping University och författare till flera böcker.
  Han förklarar vidare att det är hur historien används, historiebruket, som fångar honom. Hur historien berättas, vilken del som berättas, av vem, hur och varför.

 • Nu berättar museet och besökarna historien tillsammans

  Museernas roll har ändrats, liksom deras publik. På Jönköpings läns museum har man i och med det ändrade systemet för vem som fördelar medel till museet fått ett förtydligat uppdrag från regionen, fokus ligger nu mer på barn och unga och på att locka dit fler grupper.
  Förut utgick man från att besökaren hade en viss förkunskap och ville ha fördjupning. I och med ett fokus på museiovana besökare så har man fått tänka om lite.

 • ”Man bestämmer sig för att under en period skapa en värld tillsammans”

  Människor tar del av, och skapar, berättelser på många olika sätt. I ett av landets största ungdomsförbund samlas barn, unga och vuxna vars hobby kretsar runt berättelser. Men det är inte litteratur eller teater som förenar dem, det är spel.