• Europeisk konferens om vuxenutbildning

  I september samlades organisationen ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) i Belgrad för konferens. ESREA består av tolv aktiva nätverk, som alla har sina återkommande konferenser och som samlas till en gemensam konferens var tredje år. Det här var ESREAs nionde konferens i ordningen och temat var Adult Education Research ad Practice: Between the Welfare State and Neoliberalism .
 • Hennes forskning ska främja social rättvisa inom vuxenutbildningen

  Professor Liz Atkins har under många år intresserat sig särskilt för de mest utsatta inom vuxenutbildningen. De som står längst ifrån arbetsmarknaden, har något funktionshinder eller har en historia av skolmisslyckanden bakom sig. Hon har själv erfarenhet från att ta sig igenom skolan, yrkesutbildning och forskarutbildning med en grav hörselskada och epilepsi.
 • Rapport från Lärvuxkonferensen

  Årets upplaga av Lärvuxpedagogernas rikskonferens hölls på Uppsala konsert och kongress den 18–19 september och drog 153 deltagare från hela landet. Här får vi en summering från Elisabet Arvidsson, styrelseledamot för Riksföreningen Lärvuxpedagogerna. 
 • Kunskapen tappar i värde, när kroppen tappar i värde

  En kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning behöver inte alltid betyda att du måste överge tanken på att ha ett jobb och en karriär. Inom akademin, eller andra yrken där ett skarpt intellekt är din största tillgång, borde ett fysiskt hinder inte vara just det – ett hinder. Forskaren Claudia Gillberg studerar ableism.
 • Grattis till vinnarna i uppsatstävlingen!

  Nu är vinnarna i årets uppsatstävling korade. Två utmärkta bidrag som bidrar till förståelsen av livslångt lärande. 
 • När konkurrenter lär sig genom samverkan

  En av de vinnande uppsatserna i årets uppsatstävling var Spänningen mellan samverkan och konkurrens – En studie om förutsättningarna för utveckling av kommunikation och ömsesidigt lärande . Författaren Christina Overå har undersökt frågeställningar kring hur vi ska utveckla ett framtida lärande inom en organisation där parterna i vanliga fall är konkurrenter, något hon ställs inför i sin egen yrkesroll.
 • Hur lär vi oss på interaktiva museum?

  En av vinnarna i årets uppsatstävling är Alena Seredko. Hon har med uppsatsen Moving between levels of engagement with interactive digital exhibits – Case-study: Human Nature Exhibition at the Museum of World Culture undersökt hur digitala inslag på en utställning bidrar till lärandet – och hur.