• Forskargruppen Vuxnas lärande vid Stockholms universitet

  Forskarna i den grupp som fokuserar på vuxnas lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholmsuniversitet har som mål att utveckla kunskap om hur vuxna deltar i och lär sig av övergångar i livet. Övergångar mellan till exempel utbildning och arbete, arbete och fritid eller mellan olika utbildningsformer.
 • Forskningsmiljön vuxenpedagogik och folkbildning vid Linköpings universitet

  Det går inte att prata om forskning om vuxenpedagogik i Sverige utan att nämna Linköpings universitet och Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande. Två starka forskningsmiljöer, vuxenpedagogik och folkbildning respektive yrkesutbildning och yrkesdidaktik, gör avdelningen till en viktig aktör när det kommer till forskning om frågor som rör vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning.
 • Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  Vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk pågår ett forskningsprojekt där yrkesutbildning kombineras med språkstudier. Ett av målen är att kunna presentera didaktiska principer för kombinerade språk- och yrkesutbildningar för kortutbildade vuxna.
 • Encell och året som gått

  Vi på Encell inledde 2020 med en rivstart, en helt nybakad professor inom livslångt lärande.
 • Avhandlingsåret 2020

  Här har vi listat några av årets intressanta avhandlingar från svenska lärosäten, för den som är intresserad av livslångt lärande i någon form. Från arbetsliv till yrkesutbildning och ålderdom.Så många avhandlingar, så lite tid.