• Lärdomar från omställningen ska bli digital guide

  Precis som de flesta andra verksamheter behövde civilsamhället ställa om sina verksamheter till digitala format förra våren. Det fanns ingen manual, ingen förvarning och man hade ingen aning om hur länge det skulle dröja innan man kunde ses fysiskt igen.
  Föreningar, studieförbund och andra tog ett djupt andetag och hoppade rakt ut i cyberrymden. Nu ska deras erfarenheter och lärdomar från året med covid-19 samlas i en digital guide.

 • Hur kommer arbetsplatser att se ut ”post-covid”?

  Året med hemarbete har i grunden förändrat vår syn på vad arbete är och vad de digitala verktygen kan användas till. Magnus Olsson är vd för Länsförsäkringar i Jönköpings län. Så här ett år in i pandemin har han och hans kollegor börjat diskutera och planera för hur arbetet ska te sig när smittan är under kontroll.
 • Distansarbete och livslångt lärande

  I en ny publikation har tre Encellforskare gått igenom tidigare forskning om arbete på distans, för att se om det livslånga lärandet finns med.
 • Covid-19 och det civila samhället

  Årets första nummer av Socialmedicinsk tidskrift viktes åt covid-19 och civilsamhället. I en rad artiklar beskriver forskare hur verksamheter ställdes om, kreativitet flödade och människor kavlade upp ärmarna för att hjälpa utsatta grupper.
 • ”Lång process att kunna acceptera att min värld har krympt”

  Vi ställde tre frågor i sociala medier:
  1. Nämn en sak som du har lärt dig av att jobba hemifrån i ett år.
  2. Vad har varit svårast?
  3. När allt återgår till det normala, hur skulle du vilja lägga upp din arbetstid då?