• Fler ska få plats under folkbildningsforskningens paraply

  Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning bjöd nyligen in till sin årliga konferens, den här gången med fokus på kulturarv och folkbildning. När Henrik Nordvall, föreståndare för Mimer, summerar den menar han att det var ett steg på vägen till att bredda diskussionen om folkbildning.
 • En forskande folkhögskollärare

  Richard Lindberg berättar om valet att söka till forskarskolan.
 • Vad betyder egentligen motsvarande ?

  Folkhögskollärarna som har påbörjat sin forskarutbildning inom ramen för lic-forskarskolan är spridda över landet. Den som har längst till sitt lärosäte är Jenny Viklund, som är antagen till Linköpings universitet och som arbetar som lärare och kursföreståndare på Umeå folkhögskola.
 • Gustav Fridolin: ”En för rolig chans för att låta bli”

  Tre av de tolv folkhögskollärare som har antagits till forskarskolan finns på Göteborgs universitet, där professor Johan Söderman med kollegor håller i trådarna. En av de tre är Gustav Fridolin, som är lärare i historia och religion på Stadsmissionens folkhögskola i Stockholm.
 • Boktips: Nya folkhögskoleminnen

  Efter nyår kommer en bok fylld av berättelser från personer som har arbetat inom folkhögskolan, huvudsakligen lärare och rektorer. Om hur man kom till folkhögskolan, varför man stannade kvar, om nya utbildningar som startats, skolor som har flyttats och erfarenheter som gjorts. Boken Nya folkhögskoleminnen ges ut av Folkhögskolans veteranförening, som under tidigt 2000-tal gav ut böckerna Folkhögskoleminnen I-III .
 • Forskarskolan för folkhögskollärare är i gång

  I september påbörjade tolv folkhögskollärare en resa mot licentiatavhandling. Ett stort steg för dem, med förhoppning om att resultatet blir ett jättelikt språng för folkhögskoleforskningen. Vi har pratat med Andreas Fejes om hur forskarskolan blev till och vad som händer under den första tiden.
 • Han problematiserar folkhögskolan för folkhögskolans skull

  Hans-Åke Höber är folkhögskolläraren som blev rektor, som sedan blev bildningskonsulent och nu dessutom kan titulera sig forskare vid Göteborgs universitet. Han är nu ett år in på resan till en licentiatavhandling, med ena foten kvar hos arbetsgivaren Västra Götalands bildningsförbund.
  – Jag tycker att det är så kul att gräva i den egna myllan på något sätt, säger han om forskningen.