• Forskarskolan i vuxnas lärande

  I februari startade forskarskolan i vuxnas lärande där nio doktorander har blivit antagna.
 • På gång inom komvux

  Marie Egerstad, ordförande i Vuxenutbildning i Samverkan, berättar vad som är de största orosmolnen på vux-himlen just nu.
  – En av de största utmaningarna är bristen på långsiktighet i satsningarna på vuxenutbildningen från statens sida, säger hon.

 • Komvux och upphandlingen

  Diana Holmqvist vid Linköpings universitet har tagit sig an den snåriga upphandlingsvärlden i sin forskning. Resultatet visar att upphandling används på en rad olika sätt av olika kommuner, vilket leder till tveksam likvärdighet nationellt.
 • Vad menas med kvalitet i vuxenutbildningen?

  Fredagen den 14 oktober lägger Johanna Mufic fram sin avhandling om komvux, vid Linköpings universitet.
 • Med målet att språkträning och yrkesutbildning får lyfta varandra

  Nationellt centrum för svenska som andraspråk arbetar intensivt med att ta fram didaktiskt material och handledning som kan underlätta för lärare och huvudmän som vill satsa mer på att erbjuda en kombination av studier i svenska språket och en gymnasial yrkesutbildning. Även om det finns goda och lyckade exempel på arbetslag som hittat fungerande sätt att samarbeta så har det saknats stödmaterial och möjlighet till kompetensutveckling på området. Men inte nu längre.