• Rapport: Lärande i arbetslivet – motivation, digitalisering och effekter

  Ny rapport ger en överblick över forskning om lärande i arbetslivet.
 • Snabbspår kan lätta på kompetensbrist i förskolan

  I början var Vidare utbildning för obehöriga lärare (VAL) inte tillgängligt för den som arbetade i förskolan. Men efter en förordningsändring finns sedan ett par år möjligheten att läsa in förskollärarexamen och bli legitimerad förskollärare genom att validera sina kunskaper, och läsa in det som saknas genom en högskoleutbildning samtidigt som man arbetar.
 • Arbetslagets mående påverkar vad som kan diskuteras

  Sanna Hedrén har i sin forskning visat hur klimatet i ett arbetslag kan påverka hur man samtalar om sin praktik, och om lösningar på problem som uppstår.
 • Kompetensutveckling inom industrin – inte bara VAD man ska lära sig utan HUR

  Projektet Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin föddes ur arbetet med regeringens strategiska samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning. Nu är projektet, som har drivits av RISE, snart i mål. En av nyckelfrågorna i projektet har blivit hur lärande i organisationen ska gå från inspirerande idéer och samtal på kontoret till drivkraft och engagemang på golvet.
 • Validering kan belysa osynlig kompetens i industrin

  Industrins behov av kompetenser skulle kunna tillgodoses bättre genom utbildningar i de egna leden, något som också skulle kunna stärka den enskildes position på arbetsmarknaden. I projektet Kompetenssäkrad individ har man utarbetat en modell för hur företag kan få syn på, och ta till vara, potentialen hos sin egen personal.