• Öppen vetenskap: ”En av nycklarna är meritering”

  Arbetet mot ett öppnare vetenskapssamhälle fortgår. Målet är att det som tas fram genom forskning som finansieras av offentliga medel, ska finnas tillgängligt för vem som helst att ta del av. Men förändringen måste komma från rätt håll, och en av nycklarna kan vara att helt förändra systemet för vad en forskare behöver göra för att klättra i karriären.
 • Forskarbloggen – en friare och snabbare kommunikationsform

  Hur får man reda på vad forskarna håller på med? En fråga som du kanske har ställt dig, vare sig du bara är allmänt nyfiken eller om det är för att du arbetar inom media eller annan verksamhet som kan ha nytta av forskningens resultat. Ett verktyg för att hålla koll är att följa en forskarblogg.
 • Analys av öppna lärresurser

  Kungliga biblioteket visar på möjligheter och brister i användningen och produktionen av öppna lärresurser vid landets högskolor och universitet.
 • Samarbete mellan de nordiska länderna

  Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) finansieras av Nordiska Ministerrådet och startades 2005.
 • Hitta resurser och samarbetspartners hos EPALE

  EPALE är en europeisk plattform för vuxnas lärande, som är en del av EU:s strategi för att främja vuxnas lärande.
 • ”Vi har verkligen försökt slipa ner trösklarna”

  Varannan torsdagskväll står dörren öppen till högskolan. Då kan den som vill sitta ner och lyssna på en föreläsning, oavsett om det är för att kvällens ämne är extra intressant, eller om man bara vill känna på hur det är att befinna sig i en gradängsal på ett lärosäte.
  – Det här tänker vi är det bästa sättet, första kontakten med en högskola. Det finns inga krav på någonting, det är bara att glida in, man behöver inte anmäla sig i förväg eller betala någonting. Vi har verkligen försökt slipa ner trösklarna, säger Carl-Johan Svensson, lektor i historia och en av de ansvariga för de offentliga föreläsningarna vid Jönköping University (JU).