• Mindre snack och mer verkstad–industrin hjälper sig själv i forskningsprojekt om kompetensförsörjning

  I det tvärvetenskapliga samverkansprojektet KOMPET identifieras och utvecklas konkreta aktiviteter och åtgärder för att driva utvecklingen mot en säkrad kompetensförsörjning för svensk metallindustri. Projektet har fått 3 miljoner kronor från Vinnova, och 4 miljoner kronor från organisationerna själva. Projektledare Anette Johansson, universitetslektor i arbetsorganisation på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, ger oss en halvtidsavstämning.
 • Samverkan när den är som bäst – och kan bli ännu bättre

  Den 10–12 maj gick konferensen HSS, Högskola och Samhälle i Samverkan av stapeln. Som värd stod den här gången Högskolan Väst, och 300 deltagare från akademi, offentlig sektor, samhälle och politik samlades i Trollhättan under temat ”Working Together, Learning Together, Living Together”.
 • ”Ganska svårt att bli ett nytt yrke på bara ett år”

  Om man ser till efterfrågan så blev satsningen på omställningsstudiestödet en succé. Nästan alla av de som har fått beviljat stöd för vårterminen sökte för att gå en eftergymnasial utbildning, och runt hälften av dem valde yrkeshögskolan. Det ligger nära till hands att förmoda att detta skulle vara en omställning inte bara för den studerande utan även för yrkeshögskolan i sig, men faktum är att de lite äldre studerande, med målet att växla karriär har gått YH-utbildningar sedan länge.
 • Nytt projekt kan staka ut vägen till stärkt kompetensförsörjning

  Arbetsförmedlingen står, tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), beredda att dra i gång ett projekt kring kompetensförsörjningen i Sverige. Förhoppningen är att kunna starta under sommaren, nu väntar man på att det preliminära godkännandet av ansökan ska bli definitivt. Projektet ger i så fall möjligheten att genom expertstöd från OECD få en kartläggning av nuläge, datainfrastruktur och goda exempel från andra länder i Europa.
 • Jacob Adamowicz bevakar högskolepolitiken

  – Det började med att jag ville demokratisera själva omvärldsbevakningen, säger Jacob Adamowicz, apropå Twitterkontot Högskolepolitik som han driver.
  Även de organisationer som själva inte har råd att omvärldsbevaka kan hålla koll på vad som händer genom att följa Jacobs konto. För honom själv innebär det inte så mycket extraarbete, han läser ändå mycket av det som skrivs om högskolesektorn och kompetensförsörjning. Med hans hjälp kan följarna ta del av vad som händer, vilka beslut som fattas och hur snacket går inom svensk högskolepolitik, ofta med flera inlägg per dag.