Experter på livslångt lärande besökte Jönköping

Den 10-11 juni gästades Encell och Högskolan i Jönköping av fem världsledande experter på livslångt lärande. Under de två dagarna presenterades forskning, idéer och erfarenhet utbyttes och flera av besökarna passade även på att debattera med experterna i en paneldebatt.

För ungefär ett år sedan tog Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik, initiativet till att bilda ett råd för att stödja och inspirera den forskargrupp som är kopplad till Encell. Syftet med rådet var att utbyta kunskap, erfarenheter och idéer om hur man kan utveckla forskning om livslångt lärande i framtiden. Resultatet av Ann-Kristins initiativ blev ett Senior Council bestående av fem världsledande experter på området livslångt lärande: Satya Brink, Peter Jarvis, Airi Rovio-Johansson, Yukiko Sawano och Tom Schuller.

Grupp av människor på stolar fram för whiteboard tavla

Den 10-11 juni bjöds rådsmedlemmarna in till Högskolan i Jönköping för ett första gemensamt möte. Under eftermiddagen den 11 juni var även allmänheten inbjuden att lyssna till när forskarna föreläste och debatterade med publiken i en paneldebatt. Satya Brink, professor och med bakgrund inom OECD, inledde eftermiddagen med föreläsningen ”Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning”, där hon talade om det livslånga och det livsvida lärandet och samspelet mellan dem. Under sin presentation kom hon även in på begreppet generationsöverskridande lärande och dess betydelse för att öka ett samhälles humankapital.

Efter Satya Brink tog professor Peter Jarvis plats på scenen för att prata om hur vi utvecklar visdom. Föreläsningen ”Exploring learning and wisdom” tog avstamp i Aristoteles definition och uppdelning av visdom i två olika sorter, nämligen praktisk visdom och teoretisk visdom. Föreläsningen övergick sedan i hur vi utvecklar denna typ av kunskap där han betonade sambandet mellan visdom och erfarenhet, snarare än mellan visdom och ålder. Jarvis avslutade sin föreläsning med att konstera att ”learning wisdom is a lifelong process”.

Kvinna föreläser framför whiteboard

Den tredje i raden av eftermiddagens föreläsningar hölls av professor Airi Rovio-Johansson, som utöver interkulturellt och generationsöverskridande lärande även pratade om kunskapsöverföring och hållbart lärande. Under sin presentation presenterade hon ett pågående forskningsprojekt, som syftar till att förbättra förståelsen för validering och betydelsen av denna för det hållbara lärandet.

Sedan var det dags för Yukiko Sawano, professor och med bakgrund inom Japans utbildningsdepartement, att berätta om hur Skandinavien påverkat synen på livslångt lärande i Japan. Genom en historisk tillbakablick förklarade hon hur olika tidsperioder influerat det japanska utbildningssystemet. En person som haft stor betydelse i Japan är Ellen Key, som framför allt förändrade sättet att se på barn och betonade vikten av att sätta barnet i centrum.

Man föreläser framför whiteboard

Sist ut bland experterna var professor Tom Schuller, som avslutade de öppna föreläsningar med sin presentation ”Lifelong learning and its effects: Paula’s perspective”, där han konstaterade att de flesta kvinnor idag arbetar under sin kompensnivå, trots att de i högre grad än män har bra betyg och forsätter att vidareutbilda sig. För att förklara detta fenomen talar Tom Schuller om ”Paula’s principle”. Under föreläsningen presenterade han denna princip, som består av fem olika faktorer och bjöd även in publiken till att diskutera dem.

Som avslutning på konferensen hölls en paneldebatt där rådet besvarade frågor från publiken. Konferensen leddes av Encells centrumledare Cecilia Bjursell.

Gruppbild framför hus

Intervju med Peter Jarvis

Peter Jarvis blev även intervjuad om begreppet visdom av radioprogrammet Lasso.

När du klickat länken, väljer du "Lyssna" på programmet från den 11 juni. Intervjun med Peter Jarvis börjar 02:10:40 in i programmet. Lyssna här.

2013-06-18