Studera på JIBS

En modern ekonomiutbildning - en genuint internationell upplevelse

Studenter i föreläsningssal

Som student på JIBS är du en del av en internationell mix av studenter och personal vilket kommer ge dig en unik upplevelse, både utbildningsmässigt och på ett personligt plan. Du kommer studera tillsammans med studenter från hela världen med helt olika bakgrund. Tillsammans kommer ni utveckla en ambitiös strävan, en ”can-do”-attityd, och en djupgående förståelse för olika områden, vilket gör er attraktiva på arbetsmarknaden.

Vår utbildning

JIBS erbjuder program på kandidat-, magister-, master-, och forskarnivå. Undervisningen på JIBS sker helt på engelska, med undantag för ett antal kurser vars fokus ligger på svensk lag och svensk bokföringsstandard. Här är ungefär 30 % av personalen och 45 % av studenterna från ett annat land. Det innebär en genuint internationell utbildningsmiljö.

Läs mer om alla våra program här.

Sidan uppdaterad 2020-08-11