Enskilda personer kan bli medlemmar i SIRA.

Medlemskapet är kostnadsfritt. När du anmäler dig som ny medlem uppger du namn, arbetsplats och e-postadress. Avsikten är att kunna söka och vara tillgänglig för kontakter inom ramen för SIRA:s verksamhet.

Som medlem får du tillgång till SIRA:s medlemslista, där du finner andra med intresse för interaktiv forskning.

Anmäl dig som ny medlem

Du anmäler dig som ny medlem genom att skicka ovanstående uppgifter till sara.bref@ju.se.