student

Forskningsstudie om psykisk ohälsa

Vill du delta i ett forskningsprojekt om studiesituationen bland studenter med psykisk ohälsa?

Karolinska Institutet genomför en studie för att ta reda på mer om hur studenter med psykiska besvär upplever sin studiesituation, både nu och innan covid-19-pandemins utbrott.

Studien riktar sig till dig som har erfarenhet av en period (minst två månader) av psykiska besvär såsom stress, oro, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter som påverkar eller har påverkat din studiesituation. Du ska studera på ett utbildningsprogram och du ska ha påbörjat dina studier på JU vårterminen 2019 eller tidigare.

Mer info om studien finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du delta i studien eller har du frågor om studien, kontakta projektansvarig forskare Carin Nyman:

Tel: 08- 524 832 43 / 070-204 36 48

E-post: carin.nyman@ki.se